top of page

Op deze pagina lees je alle ins en outs van de one2use propositie van GoodMoovs.

Staat je vraag of onderwerp er niet tussen?

Neem direct contact met ons op!

?

1. Wat is GoodMoovs one2use?

one2use is een slimme oplossing voor zakelijk en privé gebruik van zakelijke auto's waarbij het mogelijk is om een auto te delen via het GoodMoovs platform. Geautoriseerde collega’s en derden kunnen de auto zakelijk of privé rijden met de gebruiksvriendelijke GoodMoovs app. Dit kunnen bijvoorbeeld collega’s, familie en vrienden zijn.

Met de GoodMoovs app wordt de auto gereserveerd in twee stappen, waarna direct een digitale sleutel wordt ontvangen. Sneller kan bijna niet. Met de app wordt de auto vervolgens geopend en gestart, en wordt automatisch bijgehouden wie, wanneer, hoeveel kilometer in de auto heeft gereden. Dus nooit meer gedoe met het overdragen van sleutels of hij bijhouden van ritregistraties. 

Dankzij one2use staan jouw zakelijke auto(‘s) minder vaak stil, met als gevolg minder kosten en meer inkomsten door deelgebruik, en het draagt ook nog eens bij aan verduurzaming van de mobiliteit.

1. Wat is GoodMoovs one2use?
2. Waarom zou ik gebruikmaken van One2Use?

2. Waarom zou ik gebruikmaken van One2Use?

Veel zakelijke auto’s staan buiten werktijd stil, omdat het financieel niet interessant is om deze privé te gebruiken vanwege de hoge bijtelling. De huidige bijtelling is immers ‘alles of niets’. Rij je meer dan 500 privé kilometers per jaar, dan betaal je de volledige bijtelling van 22%.

Dat is een probleem, want door stilstand van zakelijke auto’s zijn er meer privé auto’s nodig. Meer auto’s betekent meer ruimtebeslag, hogere kosten, inefficiënte benutting van schaarse grondstoffen en energie. Bepaald geen duurzame oplossing dus.

Wij zijn van mening dat de overheid hiermee niet de optimale incentives geeft om onze mobiliteit te verduurzamen:

 • Wanneer je de bijtelling betaalt, wordt je gestimuleerd om zoveel mogelijk privé kilometers te rijden. Je hebt er immers al fors voor betaald. Zoveel mogelijk rijden is niet wat we zouden moeten willen.

 • Wanneer je de bijtelling niet betaalt staat een auto van de zaak grotendeels stil. En is een tweede auto nodig voor privé ritten. Dat is niet efficiënt.

 • Vanwege de hoge aanschafprijs en verhoogde bijtelling is het inmiddels fiscaal interessanter om in een brandstofauto van de zaak te rijden. Deze is immers goedkoper en dat leidt tot een lagere bijtelling. Dat is echter niet de toekomst.


 

Met one2use betaal je alleen voor het daadwerkelijke privé gebruik van de zakelijke auto. En aangezien je de auto niet altijd zelf nodig hebt, kun je geautoriseerde gebruikers zowel zakelijk als privé laten rijden zonder dat een overdracht van de sleutel nodig is. Deze vorm van delen zorgt ervoor dat zakelijke rijders alleen (tijdsevenredige) bijtelling betalen wanneer ze de auto daadwerkelijk hebben gereserveerd. Deze toepassing van forfaitaire bijtellingsregels op deelauto’s is schriftelijk voorgelegd aan het Landelijk Team Auto van de Belastingdienst, en goedgekeurd.

3. Hoe werkt one2use?

one2use regelt alle techniek en administratie rondom het delen van het voertuig. De leaserijder en werkgever bepalen samen  welke mensen toegang krijgen tot jouw voertuig. Eigenlijk precies zoals het nu al in de praktijk gebeurt, maar dan ondersteund door GoodMoovs one2use:

 • Gebruik de one2use app als digitale sleutel van je leaseauto

 • Maak eenvoudig en snel reserveringen voor al jouw ritten met de app

 • Betaal voor het privégebruik middels een vast maandelijks voorschot

 • Geef desgewenst anderen ook een eigen digitale sleutel (je partner, gezinslid, collega of vrienden)

 • one2use regelt de administratie met je werkgever en alle andere deelnemers volledig  automatisch

 • Ook inzetbaar tijdens lopende leaseovereenkomsten & per maand inschakelbaar (let op: gedurende het jaar beginnen of stoppen met one2use kan wel fiscale consequenties hebben)

3. Hoe werkt one2use?
4. Voor wie is one2use interessant?

4. Voor wie is one2use interessant?

 • Als je in een auto van de zaak rijdt en maandelijks 500-1000 privé kilometers maakt.

 • Als je je auto gemiddeld maar enkele uren per dag nodig hebt en bereid bent jouw auto op basis van reserveringen te gebruiken.

 • Als jij en je werkgever akkoord gaan met de one2use voorwaarden.

 • one2use is inzetbaar voor nieuwe of lopende leaseovereenkomsten.

5. Wat zijn de voordelen van one2use voor de hoofdgebruiker?

 • Betaal voor je daadwerkelijk gebruik

 • Bespaar duizenden euro’s op bijtelling én rij toch gewoon privé

 • Registratie van je reizen gaan automatisch

 • 100% fiscus-proof middels goedkeuring van de Belastingdienst

 • Eenvoudig, helder en efficiënt in gebruik

 • Help je woonomgeving leefbaar te houden door “jouw” auto beschikbaar te stellen voor verhuur in jouw woonomgeving

5. Wat zijn de voordelen van one2use voor de hoofdgebruiker?
6. Wat zijn de voordelen van one2use voor de werkgever?

6. Wat zijn de voordelen van one2use voor de werkgever?

 • Aanzienlijke besparing op de leasekosten

 • Bedrijfsvoertuigen kunnen door alle medewerkers gereserveerd worden

 • Besparing op declaraties: Minder declaraties en geen administratieve verwerking hiervan

 • Zakelijke reizen in betrouwbare voertuigen passend bij het imago van het bedrijf

 • Betrouwbare data, waardoor er beter Inzicht is  in werkgebonden personenmobiliteit

 • Nauwkeurige registratie van laadkosten

 • Stimuleert keuze voor duurzame voertuigen

 • Werkgever ontvangt via GoodMoovs van de medewerker een vergoeding voor het privégebruik

 • GoodMoovs zorgt voor een correcte bijtellingsvereffening.

7. Hoe kan ik starten met one2use?

Dat kan heel eenvoudig in slechts 4 stappen:

 1. Aanmelden: Aanmelden van hoofddeelnemer en leaseauto via het aanmeldformulier of via goodmoovs.com/one2use

 2. Installeren: Eenmalig koppelen of hardware installatie in de auto. Volledig ontzorgd en gefaciliteerd.

 3. Reserveren: Installeer de GoodMoovs one2use app en maak voor gebruik een reservering in 2 klikken of boek in 1x via herhaal-reserveringen. En nodig anderen uit!

 4. Besparen: Betaal maandelijks een voorschot dat lager is dan de reguliere bijtelling. one2use houdt je gebruik bij en waarschuwt bij een te hoog verbruik (fair use)

7. Hoe kan ik starten met one2use?

8. Hoeveel kan ik besparen met one2use?

Zie onderstaand rekenvoorbeeld:

 

Stel je rijdt een Tesla Model Y uit 2024 met een fiscale waarde van € 55.000 

 • De bijtelling in 2024 is 16% tot maximaal € 30.000. Boven deze € 30.000 euro geldt de “gewone” bijtelling van 22%.

 • 16% van € 30.000 euro = € 4.800 euro per jaar

 • 22% van 25.000 euro = € 5.500 euro per jaar

 • Totale bijtelling van deze Tesla =  € 858 euro bruto per maand

 • Netto is dit bij IB tarief 37% -> € 317,58

 • € 3.811 per jaar bijtelling

 • Wanneer je kiest voor one2use betaal je alleen voor (tijdsevenredig) gebruik.

 • Per km wordt er bijvoorbeeld € 0,23 afgerekend.

 • Stel je maakt 7.500 privékilometers per jaar en je gebruikt de auto niet meer dan 28 uur per week

 • Je betaalt dan 7.500*€ 0,23 = € 1.725,-

 • Andere gebruikers betalen ook € 0,23 per km bij privégebruik

 • Je betaalt dus € 1.725 per jaar voor het privé gebruik leaseauto

 • one2use bespaart voor de hoofdgebruiker in dit voorbeeld €2.086 per jaar

 • Dat betekent een besparing van 55%

8. Hoeveel kan ik besparen met one2use?

9. Hoe gaat de financiële afhandeling in de praktijk?

De financiële workflow is volledig geautomatiseerd:

 • De hoofdgebruiker betaalt maandelijks een vast bedrag voor privégebruik van de auto. Er is keuze uit drie abonnementen voor resp. 500, 750 of 1000 privé kilometers per maand.

 • De partner of gezinsleden kunnen reserveren binnen het abonnement van de hoofdgebruiker (tegen dezelfde voorwaarden). Collega’s rijden zakelijk op kosten van de werkgever. Derden betalen met prepaid.

 • De werkgever ontvangt automatisch 70% van de totale opbrengst van de leaseauto.

9. Hoe gaat de financiële afhandeling in de praktijk?

10. Welke auto's zijn geschikt voor one2use?

Vrijwel alle (zakelijke) auto's kunnen geschikt gemaakt worden voor one2use. Op dit moment is het bij sommige auto's nog wel nodig om hardware in te bouwen, maar er komen steeds meer nieuwe auto's op de markt die 'connected' zijn, waardoor een directe koppeling gemaakt kan worden met het GoodMoovs platform zonder hardware in te bouwen.


In 2023 zijn we al gestart met het direct koppelen met Tesla's. In de loop van 2024 zullen we andere merken gaan toevoegen, waaronder zeer waarschijnlijk Hyundai.

10. Welke auto's zijn geschikt voor One2Use?

11. Bij welke auto's is het niet noodzakelijk om hardware in te bouwen?

Steeds meer auto's zijn 'connected', maar dat betekent niet dat deze auto's ook met een digitale sleutel geopend en gestart kunnen worden. Bij steeds meer auto's is openen wel mogelijk, maar dan is er nog steeds een (fysieke) sleutel nodig om te kunnen rijden. Deze sleutel kan in een RF blokkerende hoes in een sleutelkluis worden geplaatst.

11. Bij welke auto's is het niet noodzakelijk om hardware in te bouwen?

12. Hoeveel gebruikers moet ik (minimaal) toegang geven tot mijn auto?

Er is geen minimum aantal gedefinieerd, maar het uitgangspunt van een deelauto is dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben zodat de bezetting optimaal wordt. Het is daarom wenselijk dat meerdere collega's en meerdere familieleden of vrienden toegang hebben tot de auto.

12. Hoeveel gebruikers moet ik (minimaal) toegang geven tot mijn auto?

13. Hoe wordt de bijtelling tijdsevenredig berekend en verrekend met de bijdrage voor privé ritten?

- Werknemers ontvangen een maandelijkse factuur van GoodMoovs voor het privé gebruik van alle zakelijke auto’s van werkgever op basis van een abonnement. De werknemers kunnen daarbij kiezen voor een abonnement met 500, 750 of 1000 privé kilometers per maand.

- Indien door een werknemer in een bepaalde maand meer privékilometers worden gereden, dan mag dit verrekend worden met maanden binnen hetzelfde kalenderjaar waarin minder privé kilometers worden gereden. Wanneer door een werknemer op jaarbasis meer privé kilometers zijn gereden dan binnen het gekozen abonnement beschikbaar zijn, dan ontvangt deze werknemer een factuur voor de meerkilometers.
- De tijdsevenredige bijtelling wordt berekend over elke reservering door de tijdsduur van de reservering te vermenigvuldigen met de bijtelling van de betreffende auto omgerekend per uur.
- Het totale factuurbedrag van alle facturen die in een bepaald kalenderjaar door een werknemer zijn betaald, dient als eigen bijdrage voor het privé gebruik van de auto’s en dient hoger te zijn dan de berekening van de tijdsevenredige forfaitaire bijtelling.

- Normaal gesproken gaat dit vanzelf goed, maar in het geval van een extreem hoog aantal gereserveerde uren, dan signaleert GoodMoovs dit tijdig en wordt geborgd dat de eigen bijdrage voor privé gebruik altijd hoger is dan de tijdsevenredige forfaitaire bijtelling.

13. Hoe wordt de bijtelling tijdsevenredig berekend en verrekend met de bijdrage voor privé ritten?

14. Hoe zit het met de afdracht van BTW?

De GoodMoovs factuur voor het maandelijkse gebruik is inclusief BTW. GoodMoovs zorgt voor de juiste afdracht van de BTW.

14. Hoe zit het met de afdracht van BTW?

15. Waarom is het minder interessant om gebruik te maken van one2use wanneer je <500 privé kilometers of >1.000 privé kilometers per maand rijdt?

Aangezien de tijdsevenredige bijtelling wordt toegepast op alle reserveringen, zowel zakelijk als privé, moet de privé bijdrage voldoende zijn om de tijdsevenredige bijtelling van alle reserveringen te vereffenen.

 

Bij minder dan 500 privé kilometers lukt dat steeds minder goed, tenzij er heel weinig zakelijke reserveringen worden gemaakt. Bij meer dan 1000 privé kilometers wordt het voordeel ten opzichte van het volledig betalen van de bijtelling snel minder groot, waardoor gebruik maken van one2use minder interessant is.

15. Waarom is het minder interessant om gebruik te maken van one2use wanneer je <500 privé kilometers of >1.000 privé kilometers per maand rijdt?

16. Hoeveel uur per week kan ik de auto reserveren?

Dit is voornamelijk afhankelijk van de privé bijdrage en de aanschafwaarde van de auto die je gebruikt. 

Stel je rijdt een Tesla model Y en maakt 7.500 privékilometers per jaar en je betaalt daarvoor 7.500*€ 0,23 = € 1.725,-

Je kunt de auto dan dan maximaal 28 uur per week reserveren. Bij normaal gebruik is dat ruim voldoende. GoodMoovs signaleert automatisch wanneer het aantal gereserveerde uren te hoog wordt.

16. Hoeveel uur per dag kan ik de auto reserveren?

17. Wat zijn de voorwaarden van one2use?

Er zijn model overeenkomsten opgesteld door onze fiscalisten en juristen voor werkgevers en werknemers. Hierin worden alle afspraken over het gebruik van de zakelijke auto's door werknemers vastgelegd.

 

In het kort:

 • Auto's zijn toegankelijk en beschikbaar voor selecte derden zoals bijvoorbeeld je partner, kinderen of je viend, buur of collega's

 • Auto's worden alleen met een reservering in de GoodMoovs app gebruikt

 • De bijtelling wordt tijdsevenredig berekend

17. Wat zijn de voorwaarden van one2use?

Staat je vraag of onderwerp er niet tussen?
 

Neem direct contact met ons op!

bottom of page